Почетна‎ > ‎

Циљеви и задаци

Посебан  циљ рада школског библиотекара јесте развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за самостално коришћење  и проналажење потребне књижне и некњижне грађе.


Један од  задатака школског библиотекара је да обезбеди довољан број промерака школске лектире. Наша школска библиотека поседује потребне лектире у одговарајућем броју.


Задатак библиотекара јесте и подстицање стваралачких потенцијала ученика коришћењем одговарајуће књижне и некњижне грађе.


Comments